Τα Δ.Σ. των συλλόγων μας

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΡΥΜΙΚΗΣ

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Μιχαήλ Γ. Ρυμική για την συγγραφή του βιβλίου » Αναζητώντας τις ρίζες των προγόνων μου» και την παραχώρηση που μας έκανε ώστε να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα του βιβλίου.

Μέσω αυτού, καταφέραμε να συντάξουμε τις κατηγορίες τις ιστοσελίδες, με τις σημαντικές ιστορικές πληροφορίες του βιβλίου και να μάθουμε πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες για τα Λεπτόποδα.