Εξωκλήσια Λεπτοπόδων

Εκκλησίες με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον
1

Στο χωριό, αλλά και σε οικογένειες χωριανών, ανήκουν πολλά εξωκλήσια, τα οποία διακρίνονται για την παλαιότητά τους αλλά και τα αρχαία κοιτάσματα που βρέθηκαν στην περιοχή τους.

Άγιος Γεώργιος
Η συγκεκριμένη εκκλησία βρίσκεται στην περιοχή Χειμώνιο και πρόκειται για ένα παλαιότατο κτίσμα, φτιαγμένο κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η εκκλησία του χωριού μας. Στο ναό υπάρχει εντοιχισμένο οικοδομικό υλικό αρχαίων κτισμάτων, αλλά και έξω από αυτόν υπάρχουν πέτρες πελεκημένες με τόρμους και θραύσματα κεραμικών, κυρίως οξυπύθμενων αγγείων.

Σύμφωνα με έρευνες, λέγεται ότι ίσως ο ναός του Αγίου Γεωργίου ήταν ενοριακός ναός κάποιου οικισμού, ο οποίος λεηλατήθηκε από τους πειρατές και εγκαταλείφθηκε. Έπειτα οι κάτοικοί του μαζί με άλλους των γύρω οικισμών (Τιλιμένα, Λάκκοι κ.ά.) έχτισαν τα Λεπτόποδα σε θέση μακριά από τη θάλασσα.

Παναγιά Μεσοπεντηκοστή
Στην περιοχή των Τιλιμένων βρίσκεται το αρχαιότατο εξωκλήσι της Παναγίας της Μεσοπεντηκοστής. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Άγιο Γεώργιο και την εκκλησία των Λεπτοπόδων.

Κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω από την εκκλησία, αποκαλύφθηκε μεγάλος αριθμός οξυπύθμενων αγγείων, κεραμίδων, καθώς και άλλων κεραμικών χρωματισμένων με έντονο κόκκινο χρώμα, το οποίο διατηρείται ακόμη. Τα γύρω χωράφια είναι γεμάτα από θραύσματα κεραμικών.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Το εξωκλήσι αυτό βρίσκεται απέναντι από την Παναγιά τη Μεσοπεντηκοστή. Επίσης, στην περιοχή αυτή υπάρχουν λίθοι κατεργασμένοι, άλλοι εντοιχισμένοι στο ναό και άλλοι γύρω από αυτόν, ενώ η περιοχή είναι γεμάτη από θραύσματα.

Άγιος Νικόλαος Χρυσοβελώνηδων
Στα Αγιάσματα, παραλιακή περιοχή κοντά στα Λεπτόποδα, βρίσκεται επίσης το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Χρυσοβελώνηδων. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού είναι χτισμένο με αρχιτεκτονικά μέλη προχριστιανικών κτισμάτων και παλαιοχριστιανικών ναών. Η Αγία Τράπεζα του ναού είναι μεγάλη πελεκημένη πέτρα με τόρμους και στηρίζεται πάνω σε δύο σπονδύλους κιόνων. Σπόνδυλοι κιόνων υπάρχουν δεξιά και αριστερά της Αγίας Πρόθεσης. Αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίων κτισμάτων φέρουν και οι οικισμοί που είναι κτισμένοι στον περίβολο των ναών, καθώς και αρκετά σπίτια στην περιοχή.

Άγιος Ισίδωρος
Το εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου, που βρίσκεται ανατολικά του χειμάρρου «Αρβανός» κοντά σ’ έναν βράχο, ο οποίος κατεβαίνει κάθετα στην παραλία, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι και εκείνο χτισμένο πάνω σε ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού, του οποίου τα αρχιτεκτονικά μέλη διακρίνονταν στους τοίχους πριν σκεπαστούν με τσιμεντοκονίαμα.

Ο ναός αυτός πρέπει να ήταν μεγαλοπρεπής, όπως δείχνουν τα επίκρανα με τις ανάγλυφες παραστάσεις, καθώς και οι κολώνες, οι οποίες είναι από μάρμαρο ερυθρόμορφο και λευκό, το οποίο δεν υπάρχει στην περιοχή.

Άλλα εξωκλήσια που ανήκουν στα Λεπτόποδα αλλά και σε οικογένειες χωριανών είναι οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Προφήτης Ηλίας.