Ενδυμασία

Οι άνδρες φορούσαν τη γνωστή νησιώτικη βράκα. Επάνω φορούσαν την καμιζόρα και έπειτα το πουκάμισο. Πάνω από αυτά φορούσαν μαύρο ή μπλε γιλέκο, στολισμένο με μαύρα ή μπλε κεντήματα. Στο κεφάλι φορούσαν μαύρο κοζάκικο σκούφο. Στα πόδια φορούσαν μαύρα ή μπλε τουρλούκια (περικνημίδες), κεντημένα με το ανάλογο χρώμα. Τα παπούτσια, τα λεγόμενα γεμενιά, ήταν περίεργα, […]